Digitalisering i förskolan i förhållande till undervisning och lärande

DSpace Repository

Digitalisering i förskolan i förhållande till undervisning och lärande

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Al-mousawi, Leila
dc.contributor.author Gün, Madeleine
dc.date.accessioned 2020-06-30T05:10:11Z
dc.date.available 2020-06-30T05:10:11Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32267
dc.description Denna studie syftar till att undersöka förskollärares föreställningar och praktiker gällande digitalisering i förskolan samt dess användning för att skapa lärandesituationer för barnen. I takt med den digitala utvecklingen har digitalisering fått ett allt större utrymme i förskolans läroplan (2018). Detta gör att digital kompetens har blivit ett pedagogiskt uppdrag i förskolan, således är det både viktigt och betydelsefullt att forska kring hur förskollärare tar sig an detta uppdrag. Valet av metod för denna studie är kvalitativ metod som grundar sig i intervjuer där ett antal frågeområden kring förskollärarnas syn på digitalisering behandlas. Teoretiska begrepp inom sociokulturella teoribildningar som scaffolding (stöttande) och den proximala utvecklingszonen används i studien för att analysera det empiriska materialet. Resultatet visar att det är lika viktigt för förskollärare som för barn att få ett samaktivt stöttande för att vidareutveckla den digitala kompetensen. Det ligger ett ansvarstagande på förskollärarna att genom medierande verktyg arbeta på ett sätt som stöttar barnen utifrån deras proximala utvecklingszoner. Samtidigt ligger det även ett ansvar på verksamheten utifrån en organisatorisk nivå att se till så att förskollärarna får det stöd som krävs gällande deras utveckling och kunskaper för de digitala verktygen. en_US
dc.format.extent 43 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Digitalisering en_US
dc.subject Förskola en_US
dc.subject Förskollärare en_US
dc.subject Medierande verktyg en_US
dc.subject Proximala utvecklingszon en_US
dc.subject Scaffolding en_US
dc.title Digitalisering i förskolan i förhållande till undervisning och lärande en_US
dc.title.alternative Digitalization in preschool in relation to teaching and learning en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Lundell, Erika
dc.contributor.supervisor Svensson, Christina
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics