Otraditionella val, eller?

DSpace Repository

Otraditionella val, eller?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Otraditionella val, eller?
Author Karlman, Klara ; Svensson, Madeleine
Date 2020
Swedish abstract
I denna studie undersöks vad unga personer upplevt att de fått för reaktioner när de valt att gå yrkesprogram, då de kommer från en bakgrund med minst en förälder som har eftergymnasial utbildning. Frågeställningarna i undersökningen handlar om att ta reda på hur de upplever att de påverkats av föräldrar, andra betydelsefulla individer i sin omgivning samt hur de upplevt sin förmåga att klara av gymnasiestudierna. För att undersöka detta ämne har kvalitativ metod använts, och därmed intervjuer med åtta personer som har gått ett yrkesprogram på gymnasiet som har högutbildade föräldrar. I teoriavsnittet används Careership-teorin om Habitus, handlingshorisont samt brytpunkter som vi kopplar till uppväxt, föräldrar och bakgrund. Även teorin Social Cognitive Career Theory (SCCT) har använts i studien. I studien läggs fokus på begreppet upplevd självförmåga som handlar om förmågan att tro på sig själv. Alla dessa begrepp förklaras vidare i studien. Resultatet visar på att endast några få intervjupersoner mött motstånd från sina föräldrar, medans flera stötte på det från vänner. Många av de intervjuade hade någon i släkten som gått samma program eller jobbade inom liknande område. Alla respondenterna hade hög tro på sig själva när det gällde att klara av det valda gymnasieprogrammet. De flesta trodde också att de hade klarat av ett högskoleförberedande program om de hade velat, men några trodde inte de skulle ha klarat av det. Samtliga ansåg att det fanns fördomar bland gymnasieungdomar när de gjorde sitt gymnasieval, om att yrkesprogram var “lättare” och att det var svårare att ta sig vidare om man ville göra något annat efter gymnasiet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject yrkesprogram, föräldrar, careership, SCCT, påverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/32268 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics