Undersökning av sialinsyrauttryck på cellmembranet hos celler i immunförsvaret

DSpace Repository

Undersökning av sialinsyrauttryck på cellmembranet hos celler i immunförsvaret

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undersökning av sialinsyrauttryck på cellmembranet hos celler i immunförsvaret
Author Mehmeti, Nderim
Date 2020
English abstract
Cancer is a group of diseases that cause abnormal cell growth with the potential to invade nearby tissues and organs as well as spread to other parts of the body. Aggressive cancers are growing and spreading rapidly, which poses tough challenges and makes it difficult to treat. Diagnosis of aggressive cancer therefore needs to be improved. Sialic acid (SA) assists in the regulation of innate immunity and can be recognized by a variety of receptors and thus acts as a marker for the cells. The level of SA expression increases on metastatic cancer cells. Lectins have complex specificities that recognize various glycans and monosaccharides, such as mannose, N-acetylglucosamine, sialic acid (SA) or galactose. Sambucus Nigra Lectin (SNA) can recognize SA via an α2-6 link on galactose, while Maackia Amurensis Lectin (MAL) recognizes SA via an α2-3 link on galactose. Lectins bind to glycans and can therefore be used to analyze intact glycoproteins on cell and virus surfaces. Nanoparticle Molecular Imprinting Polymers (MIP) have high selectivity and affinity for the target molecule, in addition, they are also cheaper to synthesize and have a good storage capacity. The polymers can be stored for several years at room temperature. In this study MIPs were used to analyze glycans. The purpose of this study was to investigate the presence and expression of glycans on the surface of cells of the immune defense in vitro using lectins and MIPs. Results obtained showed that both primary cells and cell line expressed SA. The result showed that SNA binds most strongly to sialic acid, MALI had the second highest binding and SA-MIPs with a concentration of 0.2 mg/ml showed to have higher binding than SA-MIPs of 0.1 mg/ml.
Swedish abstract
Cancer är en grupp sjukdomar som orsakar onormal celltillväxt med potential att invadera närliggande vävnader och organ samt sprida sig till andra delar av kroppen. Aggressiva cancerformer växer och sprids snabbt vilket utgör tuffa utmaningar och gör det svårt att behandla. Diagnostik av aggressiv cancer behöver därför förbättras. Sialinsyra (SA) hjälper till i reglering av den medfödda immuniteten och kan kännas igen av en mängd olika receptorer och därmed fungerar som en markör för cellerna. Nivån av SA-uttryck ökar på metastatiska cancerceller. Lektiner har komplexa specificiteter som känner igen olika monosackarider i en glykanskedja, såsom mannos, N-acetylglukosamin, sialinsyra (SA) eller galaktos. Sambucus Nigra Lectin (SNA) kan känna igen SA via en α2-6-koppling på galaktos, medan Maackia Amurensis Lectin (MAL) känner igen SA via en α2-3-koppling på galaktos. Lektiner binder till glykaner och kan därför användas för att analysera intakta glykoproteiner på cell- och virusytor. Nanopartikeln molekylärt präglade polymerer (MIP) har en hög selektivitet och affinitet för målmolekylen, dessutom är de också billigare att syntetisera och god lagringskapacitet. Polymererna kan förvaras i flera år vid rumstemperatur. I studien används MIPs för att analysera glykaner. Syftet med studien var att undersöka förekomst och uttryck av glykaner på ytan av immunförsvarsceller in vitro med hjälp av lektiner och MIPs. Erhållna resultat visade att både primära celler och cellinjer uttryckte SA. Resultatet framgick att SNA band kraftigast till sialinsyra, MALI hade nästhögst inbindning och SA-MIPs med koncentrationen 0,2 mg/ml visade ha högre indindning än SA-MIPs på 0,1 mg/ml.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Cancerceller
Flödescytometri
Immunförsvaret
Lektiner
Molekylär präglade polymer (MIP)
Sailsyra
Handle http://hdl.handle.net/2043/32477 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics