Gå ut min själ. Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelse i närnatur.

DSpace Repository

Gå ut min själ. Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelse i närnatur.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Gå ut min själ. Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelse i närnatur.
Author Lisberg Jensen, Ebba
Date 2008
English abstract
This research review presents and discusses research on relations between health, outdoor recreation and close-by nature. Primarily there is a focus on Swedish research. The review starts with a short background on ideas of the recreative and health-bringing qualities of nature. Problems of causality with judging relations on the key factors are discussed, including a "positive" or "negative" circle regarding fitness habits, the situation of the residence, public access to close-by nature and habits of outdoor recreation. Research on the importance of factors such as local identity and integration are referred to, as is research on connections between physical and mental health, stress and physical activity. How to plan and organise close-by nature to stimulate and optimise its use for outdoor recreation is discussed, as well as methods to study such characteristics. A number of obstacles for outdoor recreation are presented: physical, mental and social. Finally, theories on the value of biological diversity are discussed, and theories about the suggested importance of basic popular knowledge of species and understanding of ecological processes, so-called ecological literacy. To sum up, relations between physical health, access to high quality close-by nature and the meaning of those factors for a future sustainable society are discussed.
Swedish abstract
I den här översikten presenteras och diskuteras forskning om kopplingar mellan hälsa, utevistelser och närnatur. I första hand ligger fokus på svensk forskning. Inledningsvis ges en kort bakgrund till föreställningar om naturen som hälsosam för kropp och själ. Därefter diskuteras de problem som finns med att bedöma vad som är den avgörande faktorn i en "god" respektive "ond" spiral, med hänsyn till motionsvanor, bostadens läge, tillgången till närnatur samt eventuell vana att vistas utomhus. Forskning om betydelsen av hemhörighet, identitet och integration presenteras, liksom forskning om kopplingar mellan fysisk hälsa, stress och motion. Hur närnaturen ska vara utformad för att stimulera till rekreativ utevistelse diskuteras, liksom metoder för att studera det. Ett antal fysiska, mentala och sociala hinder för att vistas i och dra nytta av närnaturen summeras. Därefter presenteras teorier om värdet av biologisk mångfald och om den eventuella betydelsen av att befolkningen känner sig orienterad i och kunnig om sin närnatur, det vill säga besitter så kallad ekologisk läskunnighet. Avslutningsvis diskuteras kopplingar mellan fysisk hälsa, tillgång till god närnatur och de här faktorernas betydelse för en hållbar utveckling.
Publisher Statens folkhälsoinstitut
Series/Issue Statens folkhälsoinstitut;R 2008:10
ISSN 1651-8624
ISBN 978-91-7257-529-5
Language swe (iso)
Subject health
urban nature
outdoor recreation
public health
urban planning
ecology
cultural diversity
biological diversity
ecological literacy
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/6583 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics