Gå ut min själ. Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelse i närnatur.

DSpace Repository

Gå ut min själ. Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelse i närnatur.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lisberg Jensen, Ebba en_US
dc.date.accessioned 2008-10-09T12:04:29Z
dc.date.available 2008-10-09T12:04:29Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.isbn 978-91-7257-529-5 en
dc.identifier.issn 1651-8624 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/6583
dc.description I den här översikten presenteras och diskuteras forskning om kopplingar mellan hälsa, utevistelser och närnatur. I första hand ligger fokus på svensk forskning. Inledningsvis ges en kort bakgrund till föreställningar om naturen som hälsosam för kropp och själ. Därefter diskuteras de problem som finns med att bedöma vad som är den avgörande faktorn i en "god" respektive "ond" spiral, med hänsyn till motionsvanor, bostadens läge, tillgången till närnatur samt eventuell vana att vistas utomhus. Forskning om betydelsen av hemhörighet, identitet och integration presenteras, liksom forskning om kopplingar mellan fysisk hälsa, stress och motion. Hur närnaturen ska vara utformad för att stimulera till rekreativ utevistelse diskuteras, liksom metoder för att studera det. Ett antal fysiska, mentala och sociala hinder för att vistas i och dra nytta av närnaturen summeras. Därefter presenteras teorier om värdet av biologisk mångfald och om den eventuella betydelsen av att befolkningen känner sig orienterad i och kunnig om sin närnatur, det vill säga besitter så kallad ekologisk läskunnighet. Avslutningsvis diskuteras kopplingar mellan fysisk hälsa, tillgång till god närnatur och de här faktorernas betydelse för en hållbar utveckling. en
dc.description.abstract This research review presents and discusses research on relations between health, outdoor recreation and close-by nature. Primarily there is a focus on Swedish research. The review starts with a short background on ideas of the recreative and health-bringing qualities of nature. Problems of causality with judging relations on the key factors are discussed, including a "positive" or "negative" circle regarding fitness habits, the situation of the residence, public access to close-by nature and habits of outdoor recreation. Research on the importance of factors such as local identity and integration are referred to, as is research on connections between physical and mental health, stress and physical activity. How to plan and organise close-by nature to stimulate and optimise its use for outdoor recreation is discussed, as well as methods to study such characteristics. A number of obstacles for outdoor recreation are presented: physical, mental and social. Finally, theories on the value of biological diversity are discussed, and theories about the suggested importance of basic popular knowledge of species and understanding of ecological processes, so-called ecological literacy. To sum up, relations between physical health, access to high quality close-by nature and the meaning of those factors for a future sustainable society are discussed. en
dc.format.extent 35
dc.language.iso swe en
dc.publisher Statens folkhälsoinstitut en
dc.relation.ispartofseries Statens folkhälsoinstitut;R 2008:10
dc.subject health en
dc.subject urban nature en
dc.subject outdoor recreation en
dc.subject public health en
dc.subject urban planning en
dc.subject ecology en
dc.subject cultural diversity en
dc.subject biological diversity en
dc.subject ecological literacy en
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title Gå ut min själ. Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelse i närnatur. en
dc.type Report en
dc.identifier.paperprint 0 en
dc.contributor.department Malmö University. School of Technology en
dc.contributor.department Malmö University. Urban Studies (US)
dc.subject.srsc Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION en
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics